Дисципліни – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Дисципліни

.      Кафедра ПМТП вперше в Україні започаткувала підготовку бакалаврів за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” галузі знань 18 “Виробництво та технології” та магістрів другого рівня вищої школи за освітньо-професійними програмами: “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань”. Студентам допомагають опановувати вибраний фах, вивчення важливих дисциплін, які запровадила кафедра відповідно до потреб розвитку сьогоднішньої поліграфічної та пакувальної промисловості.

Спеціальність 186 “Видавництво та поліграфія”:

 • основи поліграфії;
 • технологія виготовлення паковань;
 • технологія друкарських процесів;
 • технологія післядрукарських процесів;
 • охорона праці і екологія;
 • проектування та розрахунок технологічних процесів;
 • рекламні технології та паблік рілейшинз;
 • технології виготовлення невидавничої продукції;
 • технології цифрового друку;
 • технології виготовлення друкованих засобів масової інформації;
 • технології оздоблення друкованої продукції та паковань;
 • системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції;
 • спеціальні технології друкування;
 • контролінг у поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • проектування пакувального виробництва;
 • технологія виготовлення пакувальної продукції;
 • промдизайн і комп’ютерне проектування паковань;
 • технологія оздоблення друкованої продукції та паковань;
 • технологія виготовлення етикетки;
 • екологія та утилізація паковань.

Освітньо-професійна програма “Поліграфічні медійні технології”:

 • новітні технології та матеріали;
 • математична статистика і опрацювання даних;
 • методи наукових досліджень;
 • іноземна мова ділового спілкування;
 • менеджмент інформаційної сфери;
 • системи керування виробництвом;
 • моделювання технологічних систем;
 • системний аналіз;
 • системи автоматизованого керування друкарськими процесами;
 • зберігання та реставрація друкованих видань;
 • конструювання та технологія виготовлення оригінальних видань;
 • рециклінг та екологія у видавничо-поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • проектування технологічних процесів в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • логістка в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • поліграфічні технології захисту цінних паперів і документів суворого обліку;
 • інформаційне та технічне забезпечення автоматизованих робочих місць;
 • промисловий друк;
 • педагогіка вищої школи.

Освітньо-професійна програма “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань”:

 • новітні технології та матеріали;
 • математична статистика і опрацювання даних;
 • методи наукових досліджень;
 • іноземна мова ділового спілкування;
 • менеджмент інформаційної сфери;
 • системи керування виробництвом;
 • моделювання технологічних систем;
 • системний аналіз;
 • системи автоматизованого керування друкарськими процесами;
 • комп’ютерне проектування паковань;
 • технологія виготовлення паковань для харчової промисловості;
 • рециклінг та екологія у видавничо-поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • проектування технологічних процесів в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • логістка в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • технології та засоби маркування і захисту паковань;
 • інформаційне та технічне забезпечення автоматизованих робочих місць;
 • промисловий друк;
 • педагогіка вищої школи.

.      На кафедрі функціонують навчальні лабораторії “Друкарських процесів”, “Оздоблення, захисту паковань”, “Комп’ютерного аналізу технологічних процесів”, оснащені сучасним поліграфічним устаткуванням, де проводяться лабораторно-практичні заняття зі студентами.

.      Для практичних занять з “Основ поліграфії”, лабораторних занять з “Технології друкарських процесів” використовують офсетну машину “Prinmaster GTO-52-2”, яка знаходиться в демонстраційному центрі фірми “Heildelberg“. В рамках лабораторно-практичних занять використовуються філіали кафедри, проводяться екскурсії на поліграфічні підприємства м. Львова.