ОПП “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань” – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

ОПП “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань”

.      Паковання має глибокі історичні корені та є невід’ємною частиною сучасної культури, адже розвивається разом з графічним дизайном. Останні десятиріччя свідчать про виокремлення пакувального дизайну України у спеціалізовану галузь дизайну, демонструють становлення окремих сфер виробництва, які забезпечують виробництво пакувальних матеріалів, виготовлення спеціального устаткування, розробку дизайну паковання, накладостійкість паковання за допомогою сучасних поліграфічних технології друкування. На даний час пакувальна галузь розвивається досить швидкими темпами на Україні за кордоном і посідає провідне місце.

.      Студенти вивчають дисципліни, пов’язані з дизайном, конструюванням, проектуванням та 3D моделюванням паковань, рекламної продукції, екології та утилізації тари і пакувальних виробів.

.      Випускники спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням пакувальної продукції, тари. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників дільниць, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, головних технологів.

.      Спеціалісти даного фаху організовують та забезпечують роботу дільниць, здійснюють проектування та розробку технологічних процесів виготовлення паковань, виконують наукові та технологічні дослідження, адаптовані до таких видів діяльності, як експерт з поліграфічних матеріалів, менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології та стандартизації.

 

. 

.      Випускники спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням пакувальної продукції, тари. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників дільниць, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, головних технологів.

.      Спеціалісти даного фаху організовують та забезпечують роботу дільниць, здійснюють проектування та розробку технологічних процесів виготовлення паковань, виконують наукові та технологічні дослідження, адаптовані до таких видів діяльності, як експерт з поліграфічних матеріалів, менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології та стандартизації.