Кучма Мирослав Михайлович — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Кучма Мирослав Михайлович — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: myroslav_kuchma@ukr.net

Автор та співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 навчального посібника “Цивільна оборона” (4-е видання, доповнене і виправлене), а також 2-х авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі.

Коло наукових досліджень — питання цивільного захисту населення при можливих надзвичайних ситуаціях; використання сучасних цифрових технологій для виготовлення та оздоблення паковань.

З 14 травня 2018 року по 14 червня 2018 року проходив стажування у Львівському Державному університеті Безпеки життєдіяльності, Довідка № 2/1394/04-27 від 18.06.2018 р. Мета стажування – аналіз навчально-методичної документації та вивчення особливостей практичної підготовки студентів, підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Теорія катастроф», «Захист у надзвичайних ситуаціях» та «Медицина надзвичайних ситуацій».

Читає дисципліни:
«Цивільна оборона – цивільний захист» та «Безпека життєдіяльності»
Для спеціальностей: 061- «Видавнича справа та медіа комунікації», 06- «Рекламні та ПР-комунікації», 131- «Прикладна механіка», 133-«Галузеве машинобудування», 151-« Автоматизація та управління» та 15- «Комп’ютерно-інтегровані технології».