Маїк Володимир Зіновійович – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Маїк Володимир Зіновійович

доцент, кандидат технічних наук

Коло наукових досліджень – розробка та удосконалення поліграфічно-інформаційних технологій нанесення рельєфно-крапкових зображень (шрифт Брайля) при виготовленні продукції для людей з вадами зору.

Під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Маїка В.З. захищено 5 кандидатів технічних наук з спеціальності 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва», автор більше 300 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручники (1 з них одноосібний), 11 монографій і навчальних посібників, 44 патенти на винахід і корисну модель, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми. Продано п’ять ліцензій на патенти.

Маїк В.З. є членом Науково-технічної ради з питань видавничої справи при Державному Комітеті телебачення і радіомовлення України, членом наглядової Ради кластеру «Видавнича справа і поліграфія», заступником відповідального редактора 3 фахових видань: науково-технічний збірник «Поліграфія і видавнича справа» (входить у наукометричну базу даних Index Copernicus), науково-технічний збірник «Наукові записки» (входить у наукометричну базу даних Index Copernicus), збірник наукових праць «Квалілогія книги».

Організатор  Міжнародних науково-практичних семінарів і періодичних міжнародних конференцій, незмінний учасник фахових наукових конференцій, виставок, нарад, симпозіумів.

Нагороджений Почесною Грамотою МОН України, «Відмінник освіти України», відзнакою «За наукові досягнення» та Почесною Грамотою Державного Комітету телебачення та радіомовлення України та рядом інших відзнак і нагород різного рівня.

Інформація в процесі наповнення 2…
Інформація в процесі наповнення 3…