Слоцька Лілія Станіславівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Слоцька Лілія Станіславівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: slotska@ukr.net

E-mail: slotska@gmail.com

Авторка та співавторка понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: навчального посібника «Основи поліграфії (друкарські та брошурувально-палітурні процеси)»; книг «Трафаретний друк: формні процеси» і «Папір для офсетного друку»; 8 авторських свідоцтв та 1 патент на корисну модель. Учасниця наукових і науково-практичних конференцій різного рангу з проблем поліграфічного та пакувального виробництва. Беру участь у виконанні д/б теми Б 900-2019 «Розробка комплексної системи критеріїв для конкурсного оцінювання шкільних підручників». Нагороджена Почесною грамотою МОН України, «Відмінник освіти України».

Коло наукових досліджень — технології спеціальних видів друку; виготовлення й оздоблення друкованої та пакувальної продукції, в тому числі для харчових продуктів.

В період з 1 жовтня по 1 листопада 2018 року пройшла стажування на ПП «Диз-Арт», де ознайомилася зі сучасними технологічними процесами виготовлення друкованої продукції та паковань з картону і гофрокартону.

ORCID 0000-0002-8052-583X

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

Паковання є важливим і завершальним етапом технологічного процесу виготовлення харчової продукції. З постійним збільшенням асортименту харчових продуктів зростає потреба в нових видах паковань, які будуть відповідати вимогам ринку, покращуючи та підвищуючи свої функції.

Дисципліна «Технологія виготовлення паковань для харчової промисловості» створена у світлі вирішення глобальної проблеми людства – покращення зберігання харчових продуктів і зменшення їх втрат. Підтримуючи ініціативу та основні цілі Save Food вносимо свій вклад у справу подолання голоду та недоїдання, від яких страждають мільйони людей в усьому світі.

Дисципліна формує платформу теоретичних знань і вмінь у сфері сучасних технологій виготовлення паковань для харчової промисловості; одержання практичних навичок розробки, виготовлення, оздоблення та захисту паковань для конкретного харчового продукту відповідно до міжнародних стандартів.

.

Дисципліна „СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКУВАННЯ”

Для створення ексклюзивної, оригінальної та конкурентоспроможної друкованої продукції доцільно поєднувати різні способи друку. Спеціальні види друку використовують для виготовлення найрізноманітнішої як видавничої, так і невидавничої продукції самостійно або ж як доповнення до класичних.

Метою дисципліни «Спеціальні технології друкування» є сформувати в студентів платформу теоретичних знань і практичних вмінь у сфері друкарських процесів. Дисципліна «Спеціальні технології друкування» розглядає сучасний стан і перспективи розвитку техніки, технології та матеріалів для спеціальних видів друку; особливості та сфери застосування спецвидів друку; технологічний процес виготовлення й оздоблення продукції спеціальними способами друку.

Вивчивши дисципліну, майбутній фахівець повинен вміти: вибрати найоптимальніший спосіб друку; скласти схему технологічного процесу виготовлення друкованої продукції; проаналізувати та оцінити надійність друкарських процесів; вибрати відповідне устаткування для спеціальних технологій друкування; визначити оптимальні та раціональні режими його роботи; вибрати, розрахувати й обґрунтувати основні та допоміжні матеріали для виготовлення конкретної друкованої продукції.

.

Дисципліна „ОСНОВИ ПОЛІГРАФІЇ”

Основна мета дисципліни «Основи поліграфії» полягає в ознайомленні студентів зі сучасним станом і трендами в технології друкарських, брошурувально-палітурних і оздоблювальних процесів; освоєнні видавничо-поліграфічної термінології; формуванні знань про технологічні процеси виготовлення й оздоблення друкованої продукції, поліграфічні матеріали, друкарське та післядрукарське устаткування,.

Завданням цієї дисципліни є сформувати в студентів комплекс знань і вмінь у сфері поліграфічних медійних технологій і паковань, який сприятиме ефективному вивченню наступних спеціальних дисциплін і подальшому вибору спеціалізації, а також дозволить забезпечити безперервність їх професійної підготовки.

.

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ СПРАВИ”

Сучасні видавництво та поліграфія характеризуються зміною змісту і структури всіх елементів цього процесу.
Основне завдання дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічної справи» – ознайомити студентів з видами, конструкцією, характеристикою видавничої та невидавничої продукції; технологічними процесами її виготовлення й оздоблення; видавничо-поліграфічною термінологією, а також відомостями про редакційно-видавничі, друкарські, брошурувально-палітурні процеси та історію розвитку поліграфії.

Дисципліна «Технологія видавничо-поліграфічної справи» розглядає сукупність проблем, пов’язаних зі створенням, розповсюдженням і читанням друкованих видань. Знання цієї дисципліни сприяє більш ефективному вивченню наступних дисциплін і забезпечує безперервність їх професійної підготовки.

.

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА УПАКОВОК”

Тара й упаковка (паковання) є важливими складовими технологічного процесу виготовлення будь-якої продукції. З постійним збільшенням асортименту різних продуктів зростає потреба в нових видах паковань, які будуть відповідати вимогам ринку. Сьогодні покупець, вибираючи товари, може порівнювати їх між собою завдяки пакованню, і в деяких випадках саме воно стає вирішальним.

Основна мета дисципліни «Технологія поліграфічного виробництва упаковок» полягає в ознайомленні студентів зі сучасним станом і перспективами розвитку у поліграфічній та пакувальній галузі; технологічними особливостями переробки текстової та ілюстративної інформації; технологічними процесами, матеріалами й устаткуванням для виготовлення друкарських форм усіх видів друку; вивченні технології виготовлення, друкування, обробки й оздоблення паковально-еикеткової продукції.