Зацерковна Роксоляна Станіславівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Зацерковна Роксоляна Станіславівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: zatserkovna.r@gmail.com

telegram:@zatserkovna_roksoliana

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібник, 5 патентів на корисні моделі. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів з проблем поліграфічного та пакувального виробництва, вищої освіти тощо.

Коло наукових інтересів – технології виготовлення паковань, книжкової та рекламної продукції, логістика в поліграфічному та пакувальному виробництві.

В період з 1 жовтня 2018 року по 1 листопада 2018 року проходила стажування на ПП “Диз-Арт” де ознайомилася з сучасними технологічними процесами виготовлення пакувальної продукції з картону та гофрокартону.
У листопаді 2018 року проходила наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність», організоване Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща) – сертифікат WP-24/02 від 16.11.2018).

ORCID: 0000-0003-1011-053X

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ І ТАРИ” (ТВПіТ)

Дисципліна створена у світлі стійкого розвитку пакувальної індустрії та попиту на продукцію галузі, містить актуальну інформацію про нові технологічні рішення на підприємствах, особливості технологічних процесів виготовлення та оздоблення паковань і тари з різних матеріалів, новинки українських і зарубіжних пакувальних технологій, оцінку їх якості тощо.

Метою дисципліни є формування знань про сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку паковань і тари, вивчення технологій виготовлення та оздоблення різних типів паковань і тари, а також властивостей та асортименту матеріалів для пакувальної галузі, організації пакувального виробництва і т.ін.

В процесі вивчення дисципліни розглядаються: основні тенденції розвитку виробництва тари та паковань України та світу; технологічні процеси виготовлення та оздоблення паковань і тари з картону та гофрокартону; технології та матеріали для виробництва полімерної м’якої тари і паковань; особливості технологічних процесів виготовлення металевої, скляної, а також тари з інших матеріалів.

.
Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ” (ТВПП)

Дисципліна «Технологія виготовлення пакувальної продукції» розглядає основні функції паковань і їх взаємозв’язок з комплексом технічних вимог до них, етапи розробки тари і паковань та оптимізації їх конструктивних характеристик, класифікацію тари і паковань, а також основні матеріали для їх виробництва.

Дисципліна ставить за мету дати студентам уявлення про пакувальну продукцію, вивчити особливості технологічних процесів її виготовлення та застосовувані поліграфічне обладнання і матеріали.

Завданнями дисципліни є: теоретичне та практичне вивчення технологічних особливостей основних способів виробництва тари, в яких переважають поліграфічні операції (складних коробок і ящиків з картону і з гофрокартону, виробництво м’якої тари із плівкових матеріалів,); розгляд загальних відомостей про пакувальне виробництво, асортимент і призначення паковань, матеріали, що використовуються для їх виготовлення; набуття практичних навичок при конструюванні, оформленні та виготовленні пакувальної продукції.

.
Дисципліна „РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПАБЛІК РІЛЕЙШИНЗ” (РТтаПР)

Дисципліна «Рекламні технології та паблік рілейшинз» передбачає вивчення основних концепцій та методів розробки рекламної продукції, зокрема різних видів друкованої реклами (буклети, календарі, проспекти та каталоги, POS-матеріали тощо), зовнішньої реклами (баннери, бігборди, призматрони і т. ін), сувенірної та інших засобів рекламування.

В процесі вивчення дисципліни студенти ознайомляться з основами паблик рилейшинз, правилами створення ефективного рекламного звернення, психологічними аспектами реклами основними етапами виготовлення друкованої рекламної продукції, інтернет-реклами, теле- та радіореклами, POS-матеріалів, рекламної сувенірної продукції тощо.

.
Дисципліна „ЛОГІСТИКА В ПОЛІГРАФІЧНОМУ ТА ПАКУВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ” (ЛвПтаПВ)

Зміст дисципліни охоплює коло питань, повязаних з переміщенням матеріальних, фінансових та інфрмаційних потоків, формуванням і розвитком оптимальних господарських зв’язків, розгляд основних підходів до формування комплексної програми підвищення конкурентоспроможності поліграфічної фірми чи підприємства пакувальної галузі тощо.

В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: поняття логістики та елементи її концепції; задачі транспортної логістики та значення внутрішньовиробничих перевезень в інфраструктурі поліграфічних та пакувальних підприємств; проектування замовлень на постачання матеріалів та готової продукції; визначення обсягу виробництва, транспортування і складування; просторове розміщення виробничих процесів; логістичні процеси на складах; інформаційна логістика підприємств поліграфічної та пакувальної галузі та ін.

Інформація в процесі наповнення 3…