Бернацек Володимир Владиславович — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Бернацек Володимир Владиславович — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: volbern75@gmail.com

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, а також 4 патенти на винаходи та корисні моделі. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем поліграфічного виробництва.

Коло наукових досліджень – фактори впливу на вибір матеріалів для виготовлення паковань, якість друкування пакувальної продукції, каширування картонів та мікрогофрокартонів їх фізико-механічні і технологічні властивості, виготовлення екологічної упаковки.

В період з 22 до 29 січня 2018 року проходив стажування в Політехніці Лодзькій в Інституті Паперніцтва і Поліграфії (м. Лодзь, Польща), та з 18 до 21 квітня 2018 року «Наукове стажування для освітян», яке організовано Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній й науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща).

ORCID: 0000-0001-8955-1762

Дисципліна „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНА ПРАЦІ”

Виходячи з сучасних уявлень безпека життєдіяльності є багатогранним об’єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує поєднання різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з питаннями безпеки.

Дисципліна поєднує знання та науково-практична діяльність, спрямовану на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек.

.
Дисципліна „ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

Дисципліна є базовою навчальною дисципліною гуманітарно-технічного напрямку, яка має світоглядний інтегральний характер. Світогляд студентів формується під час розгляду таких основних понять, як «людина», «життя», «діяльність», «навколишнє середовище», «екосистема», які водночас є об’єктами вивчення філософії, соціології, психології, природничих наук, але синтезуються в екологічні знання та культуру.

Розкриваючи суть цих понять, студенти усвідомлюють функціональну нерозривність людини і навколишнього середовища, їхній взаємний вплив, що відображається не тільки на життєдіяльності, а й на способі мислення, активній соціальній позиції, особистій безпеці людини та стані довкілля.

Інформація в процесі наповнення 3…