Матеріально-технічна база – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Матеріально-технічна база

.      Кафедра ПМТП вперше в Україні започаткувала підготовку бакалаврів за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” галузі знань 18 “Виробництво та технології” та магістрів другого рівня вищої школи за освітньо-професійними програмами: “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань”. Студентам допомагають опановувати вибраний фах, вивчення важливих дисциплін, які запровадила кафедра відповідно до потреб розвитку сьогоднішньої поліграфічної та пакувальної промисловості.

.      На кафедрі функціонують навчальні лабораторії “Друкарських процесів”, “Оздоблення, захисту паковань”, “Комп’ютерного аналізу технологічних процесів”, оснащені сучасним поліграфічним устаткуванням, де проводяться лабораторно-практичні заняття зі студентами.

.      Для практичних занять з “Основ поліграфії”, лабораторних занять з “Технології друкарських процесів” використовують офсетну машину “Prinmaster GTO-52-2”, яка знаходиться в навчально-демонстраційному центрі УАД. В рамках лабораторно-практичних занять проводяться екскурсії на поліграфічні підприємства м. Львова, використовуються філіали кафедри на базі ТзОВ “Ельґраф”, ПП “Диз-Арт”, де викладачі разом з працівниками даних виробництв проводять лабораторно-практичні заняття зі студентами, які навчаються за освітньо-професійними програмами “Поліграфічні медійні технології” і “Комп’ютерні поліграфічні технології виготовлення паковань”. Співробітники поліграфічних підприємств залучаються до керування науково-дослідними роботами студентів, магістрантів та аспірантів кафедри, їх рецензій, випускних дипломних та магістерських робіт.