Гавенко Світлана Федорівна — завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Гавенко Світлана Федорівна — завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук

Написати викладачу

E-mail: havenko1559@gmail.com

Завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань, доктор технічних наук (2003р.), спеціальність: 05.05.01–машини і процеси поліграфічного виробництва), професор (2004р), академік Академії інженерних наук України
(2005р.),стипендіат КАСИ ім. Й. Міновскего Польської академії наук (2006р.)та Львівської обласної ради (2007р.), «Відмінник освіти» (2019р.); голова галузевої експертної ради 18 – «Виробництво та технології» (2019р.).

Керівник міжнародного українсько-литовського проекту (спільно з вченими Каунаського технологічного університету) №М/219-2005 „Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції, оцінка її якості, стандартизація і ідентифікація” (Литва); українсько-китайського (спільно з вченими Пекінського інституту графічних комунікацій)- №М/218-2006 «Розробка методів і технологій контролю якості друкованої та пакувальної продукції» (Китай).

Автор 9 монографій, 12 навчальних посібників, 70 патентів та авторських свідоцтв,2 галузевих стандартів ДСТУ на випуск поліграфічної продукції, понад 350 публікацій у фахових наукових виданнях України, Литви, Словенії,Сербії, Польщі, Росії, з них: 25 статей у журналах, що індексуються у базах даних (Web of Science, Sсopus). Член редколегії фахових видань: Поліграфія та видавнича справа; Квалілогія книги (головний редактор) – видання Української академії
друкарства; Технологія і техніка друкарства – видання НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій Д 35.101.01 при Українській академії друкарства та Д 26.002.10 при НТУУ «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Підготувала 15 кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.05.01-машини і процеси поліграфічного виробництва та 05.13.06 – інформаційні технології. Продовжує керувати
роботою 4 аспірантів ( Огірко М.О.,Лозовий А.-Й.П.,Назар О.Р ., Ковалишин О.Б). Рецензувала дисертаційні робіти іноземних вчених, зокрема за останні роки (mgr K. Piłczyńskej – 2016р.; mgr inż. K.Krystosiaka – 2017р., mgr inż.
WLEED AL AHMOD – 2018р.; mgra inż. Jana Lipiaka – 2019р.) у Варшавській політехніці –(Польща); опонувала більше 20 кандидатських та докторських дисертаційних робіт українських вчених.

Коло наукових досліджень – удосконалення технології виготовлення книжково-журнальної продукції та паковань, нормалізація процесів склеювання та оздоблення друкованої продукції, моделювання технічних систем, розробка методів оцінки якості друкованої продукції і паковань.

Пройшла стажування на фірмі Kolbus (Німеччина) – 2015р., поліграфічному підприємстві ПП ЛАТА»(Львів) – 2018р.

Викладає навчальні дисципліни: Системи захисту printmedia; Системний аналіз та технологічне прогнозування (для здобувачів третього освітнього рівня вищої освіти –PhD); Проектування поліграфічних та пакувальних виробництв;
Системний аналіз (для здобувачів другого освітнього магістерського рівня).

Інформація в процесі наповнення 3…