Кадиляк Мирослава Степанівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Кадиляк Мирослава Степанівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: kadelakmk@gmail.com

Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі наукових публікацій у періодичних виданнях. А також отримала 2 патенти на винаходи формул біоцидних композицій для захисту паперу.
Приймала участь українсько−китайському договорі № M/218-2006 «Розробка методів і технології контролю якості друкованої і пакувальної продукції». Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем поліграфічного виробництва.

Коло наукових досліджень – удосконалення технології виготовлення паковань, розроблення дизайну і конструкції пакування.

Пройшла підвищення кваліфікації в Інституті паперу і поліграфії (м. Лодзь, Польща) з 22 по 29 січня 2018 року, де ознайомилася з сучасними технологічними процесами виготовлення друкованої продукції і паковань з картону.
Проходила навчання в Інституті розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща), та отримала сертифікат з польської мови В2.

ORCID: 0000-0001-7720-6590

Дисципліна „ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПАКОВАНЬ”

Предмет „Промисловий дизайн та конструювання паковань” покликаний надати студентам комплекс теоретичних знань та практичних навиків з технології проектування та конструювання різних видів паковань з забезпеченням їх функціональних, експлуатаційних та екологічних показників.

Метою вивчення студентами названої дисципліни є поглиблення знань з теорії та практики промислового дизайну, технічної естетики, використання їх принципів в художньому і технологічному конструюванні різних видів паковань, набуття практичних навиків з освоєння методик технічних розрахунків, математичного та програмного забезпечення для автоматизованого проектування конструкцій паковань і організації їх промислового виробництва.

.
Дисципліна „КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПАКОВАНЬ”

Сутність дисципліни – вивчення основних прийомів конструювання та оформлення, які застосовуються при проектуванні паковань, основні етапи проектування, починаючи з розроблення технічного завдання на паковання, проектування елементів паковання та видів паковань, тощо.

Основною метою вивчення дисципліни є одержання практичних навичок, які необхідні для констру¬ювання паковань, підготовки їх до операцій друку, оздоблення, конструювання транспортної тари. Навчити студентів методам вибору оптимального варіанту технологічного процесу та принципам забезпечення проектних рішень.

Інформація в процесі наповнення 3…