Мартинюк Марія Святославівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Мартинюк Марія Святославівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: m_mart@meta.ua

Автор понад 50 наукових праць, 7 патентів на винаходи та корисні моделі, співавтор 2 навчальних посібників. Учасник семінарів: KSE «Анатомія наукового дослідження: ідеї, конференції, гранти, публікації» Львів 14 квітня 2018 року. (Сертифікат); Міжнародний семінар «Формування ефективних регіональних інноваційних систем» Львів 20 квітня 2018 року. (Сертифікат); Lviv Eco Forum 2018 і 2019.

Коло наукових досліджень – конструкція та екологія книги, екологія паковань, ресурсоефективне та екологічно чисте виробництво (РЕЧВ).

У 2008 році стажувалася в PrintMediaAcademy (Гейдельберг, Німеччина) за програмою підвищення кваліфікації викладачів поліграфічних спеціальностей.

Дисципліна „КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ВИДАНЬ”

Ввідповідно до сучасних уявлень і актуальних тенденцій викладаються знання та практичні навички необхідні для створення нових конструкцій книжкових видань та технологічних схем їх виготовлення.

.
Дисципліна „ЕКОЛОГІЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПАКОВАНЬ”

Дисципліна присвячена актуальній проблемі екологізації та утилізації паковань. Готує фахівців-екологів для пакувальної галузі.

.
Дисципліна „ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”

У дисципліні розглядаються питання ресурсо ефективного та екологічно чистого виробництва (РЕЧВ), необхідні для формування екологічно свідомого фахівця відповідно до філософії С2С (Zero Waste) і принципів сталого розвитку на основі стандартів ЄС і засад критичного мислення.

.
Дисципліна „КОМП’ЮТЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПОЛІГРАФІЇ”

Дисципліна імплементує знання з комп’ютерно-інтегрованих технологій в поліграфічну галузь і покликана надати студентам комплекс теоретичних знань та практичних навичок із комп’ютеризації технологічних процесів в поліграфії.

Інформація в процесі наповнення 3…