Наукові школи кафедри – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Наукові школи кафедри

      На кафедрі сформовано три наукові школи. Так, науковці під керівництвом доктора технічних наук, професора Гавенко С.Ф. досліджують особливості механізму склеювання адгезивів і субстратів при виготовленні книг способом НКС, паковань з картону і мікрогофрокартону; вивчають фізичні явища при утворенні одно- і багатокольорових зображень методом електрофлокування та сепарації на розроблених пристроях; створюють методики та засоби діагностики якості друкованих зображень на різних матеріалах з використанням лазерного та оптичного зондування поверхні відбитка. Колективом розроблено нові рецептури клеїв на основі модифікованого крохмалю для виготовлення гофрокартону, які можуть значно здешевити випуск паковань з нього; створено нові способи та клеї для незшивного клейового скріплення видань, а також пристрої для мікрохвильового висушування книжкових блоків; удосконалено склад аромофарб та аромолаків для оздоблення друкованої реклами та паковань методом ароматизації. Досліджуються нові композиції для нанесення шрифту Брайля сучасними технологіями трафаретного і цифрового друку; розроблені та апробовані пристрої для визначення стійкості до здирання рельєфно-крапкових елементів в процесі експлуатації; розроблена методика оцінювання якості книжкових видань на основі принципів квалілогії. Професором, д.т.н. Гавенко С.Ф. підготовлено 15 кандидатів технічних наук за спеціальностями 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та 05.13.06 «Інформаційні технології», які працюють доцентами в Українській академії друкарства, викладачами Львівського поліграфічного коледжу, Тернопільського педагогічного університету, керівниками провідних поліграфічних фірм в Україні та за кордоном.

.     Аспіранти під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Шаблія І.В. вивчають взаємодію контрасних речовин з різними матеріалами для виготовлення книг, журналів, газет, досліджують властивості друкарських і брошурувально-палітурних матеріалів, аналізують технологічні процеси методами імітаційного моделювання і побудовою графів. Випускниками розроблено способи вдосконалення оцінки якості друкованих відбитків, вдосконалення засобів контролю подавання основних матеріалів в друкарське обладнання. Доцентом, к.т.н. Шаблієм І.В. підготовлено 3 кандидати технічних наук за спеціальністю 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» , які працюють доцентами в Українській академії друкарства та на поліграфічних підприємствах.

.     Під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Маїка В.З. здійснюється розробка та удосконалення поліграфічно-інформаційних технологій нанесення рельєфно-крапкових зображень (шрифт Брайля) при виготовленні продукції для людей з вадами зору. Професором, к.т.н. Маїком В.З. підготовлено 6 кандидатів технічних наук з спеціальності 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва», які працюють на поліграфічних підприємствах та викладачами Львівського поліграфічного коледжу.