Назар Ірина Михайлівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Назар Ірина Михайлівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: inazarlviv@gmail.com

Авторка та співавторка більше 70 публікацій, у тому числі навчальних посібників, монографії, методичних розробок, публікацій в українських та польських періодичних фахових виданнях, має 1 патент на корисну модель. Учасниця багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-технічних конференцій з проблем поліграфічного виробництва.

Коло наукових досліджень – математично-статистичні методи у нормалізації технологічних параметрів процесу друкування.

Керує студентським науковим товариством кафедри ПМТП.

У серпні 2018 р. проходила стажування в друкарні «Інформа Прінт» (м. Бургас, Болгарія). Ознайомилась з сучасними технологіями виготовлення друкованої продукції. Понад два роки і по теперішній час є науковим консультантом поліграфічного підприємства «Вікторія Прінт» (м. Бургас, Болгарія).

У 2020 р. підвищувала кваліфікацію в ТОВ «Академія цифрового розвитку» у 2020 р., успішно завершивши курс «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» (сертифікат № БС-08320) та в Тернопільському комунально-методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу (сертифікат № 21/167).

У 2021 р. успішно пройшла навчання та тренінг в Інституті соціально-емоційної освіти із застосування навчально-методичного комплексу «Соціальні та емоційні компетентності ХХ1 століття» та опанувала основні поняття, методи та способи впровадження СЕН в освітньому процесі (сертифікат № 10814, виданий 20.03.2021 р.)

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Дисципліна покликана надати основні відомості щодо історії, філософії, дизайну етикеток; вимог стандартів, матеріалів, технології, устаткування для виготовлення етикеток та контролю їх якості. Вивчає історію виникнення етикетки, її класифікацію, призначення і різновиди, дизайн, матеріали і технологію її виготовлення, оздоблення, захисту та нанесення на виріб, а також контроль якості етикеткової продукції та контрольно-вимірювальні прилади.

.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дисципліна покликана надати основні відомості щодо дизайну, вимог стандартів, матеріалів, технології, устаткування для виготовлення не видавничої продукції та контролю її якості. Ознайомлює з особливостями виробництва не видавничої продукції, надає знання щодо класифікації, дизайну, технологій та матеріалів для виготовлення не видавничої продукції та вимог до них.

.

ПРОМИСЛОВИЙ ДРУК

Дисципліна покликана надати основні відомості про різні способи створення зображень засобами поліграфії: традиційні методи, анагліфічний друк, лентикулярний друк, спосіб наведення зору, термографія, голографія, спец види друку, друк на 3D-принтері. Навчає майбутнього магістра умінню вибрати найбільш ефективні технологічні моделі процесів, підбирати для них відповідне устаткування, забезпечене комп’ютерною технікою і програмами, для вирішення конкретних завдань з розробки й виготовлення різноманітної продукції.

.
ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дисципліна покликана ознайомити студентів з технологією редакційно-видавничого процесу підготовки видань до друку, технології та обладнання в додрукарських, друкарських, палітурно-брошурувальних, оздоблювальних процесів поліграфічного виробництва, а також організацію пакування та розповсюдження видавничої продукції. Також ознайомлює з сучасними комп′ютеризованими видавничими системами та основними тенденціями розвитку друкарських, післядрукарських та оздоблювальних процесів, сучасними поліграфічними матеріалами та новітнім устаткуванням.