ОПП “Поліграфічні медійні технології” – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

ОПП “Поліграфічні медійні технології”

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми надсилати за адресою:

Українська академія друкарства, вул. Підвальна, 17, ауд. 52, м.Львів, 79008.

Електронна адреса: pmtp_uad@ukr.net

Освітня програма і навчальний план

Навчальні програми дисциплін

Зведена інформація про викладачів