Рибка Раїса Володимирівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Рибка Раїса Володимирівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: rvrybka@gmail.com

Автор та співавтор більше 80 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, 1 навчально-методичний посібник , 6 патентів на корисні моделі. Участь в багатьох міжнародних та вітчизняних конференціях з проблем розвитку поліграфічної галузі.

Коло наукових досліджень – технологічні особливості оздоблення поліграфічної і пакувальної продукції електрофлокуванням, методи оцінювання якості нанесених флокованих зображень; виготовлення друкованої продукції тамподруком; технології захисту поліграфічної продукції та методи наукових досліджень, що використовуються при виготовленні та оцінюванні якості поліграфічної продукції.

ORSID: 0000-0001-8959-8309

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО ДРУКУ

Метою курсу є ознайомлення з основами сучасних технологій нетрадиційних (в т.ч. безконтактних) способів друку, заснованих на цифровому способі представлення вихідних даних; технологічні можливості розглянутих способів цифрового друку, області застосування їх в поліграфії, технології, що використовуються в сучасному цифровому друкарському обладнанні, устаткуванні і матеріалах.

.
ПОЛІГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ

Дисципліна розглядає технології захисту поліграфічної продукції, що пов’язані з вирішенням однієї з найважливіших проблем – боротьби з підробкою документів та цінних паперів, методи контролю і засоби захисту документації і паспортів, відмітні ознаки достовірності та платоспроможності банкнот та рекомендації щодо визначення їх достовірності.

.
ІНЖЕНЕРІЯ ЯКОСТІ

Метою даної дисципліни є ознайомлення з теоретичними та практичними засадами контролю та оцінюванню якості технологічних процесів виготовлення готової продукції.

Інформація в процесі наповнення 3…