Ривак Павло Миколайович – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Ривак Павло Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, 7 патентів на корисні моделі та винаходи.

Коло наукових досліджень – аналіз та оптимізація процесів виготовлення друкованої продукції у технологіях офсетного та цифрового друку. Інформаційне та технічне забезпечення автоматизованих робочих місць фахівців з поліграфічних медійних технологій.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ І ПАКОВАНЬ

Дисципліна „СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ І ПАКОВАНЬ” повинна сприяти усвідомленню студентами ролі стандартизації та оптимізації і підказати можливі шляхи покращення якості продукції.

Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про системи стандартизації; метрології та сертифікації у поліграфічному виробництві, методологію та засоби оцінювання якості поліграфічної продукції; методологію оптимізації процесів виготовлення друкованих видань і паковань.

Метою вивчення студентами навчальної дисципліни є:
– детальний аналіз чинних нормативних документів на виготовлення друкованої продукції у сучасних технологіях друку;
– оптимізація процесів виготовлення друкованих видань і паковань.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
– здійснити детальний аналіз чинних нормативних документів на виготовлення продукції у сучасних технологіях друку;
– на основі здійсненого детального аналізу чинних нормативних документів запропонувати рішення щодо вирішення спірних виробничих ситуацій між замовником та друкарнею;
– оцінювання якості друкованих відбитків згідно діючих стандартів з використанням «функції бажаності Харрінгтона» для формалізації комплексного показника оптимізації.

.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Дисципліна „ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ”, присвячена питанням побудови спеціалізованих обчислювальний систем, принципам функціонування і програмного керування апаратними ресурсами автоматизованих робочих місць. Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного засвоєння матеріалу про архітектуру, режими та програмне керування функціональним обладнанням і системами поліграфічного виробництва; технології створення та обслуговування реляційних баз даних за допомогою систем управління базами даних (СУБД) та їх застосовування в галузі поліграфії.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області експлуатації сучасного поліграфічного обладнання, систем та мереж.

Метою вивчення студентами навчальної дисципліни є:
– формування комплексу теоретичних і практичних знань проектування та ефективності впровадження автоматизованих робочих місць у системі управління сучасними видавничо-поліграфічними та інформаційними технологіями, оцінки ефективності їх функціонування;
– розвиток навиків і вмінь оптимально підбирати конфігурацію автоматизованих робочих місць;
– засвоєння комплексу теоретичних знань, спрямованого на обслуговування та модернізацію програмного та технічного забезпечення автоматизованих робочих місць, під’єднання і тестування їх комплектуючих, а також отримання практичних навиків експлуатації програмно-апаратних ресурсів;
– формування комплексу знань інформаційного забезпечення та сучасних програмних засобів для роботи з базами даних, набуття практичних навиків роботи з СУБД для використання у майбутній професійній діяльності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
– засвоєння теоретичних і практичних знань проектування та ефективного функціонування автоматизованих робочих місць у системі управління сучасними видавничо-поліграфічними та інформаційними технологіями;
– засвоєння комплексу теоретичних знань, спрямованого на обслуговування, модернізацію та вдосконалення програмно-технічного забезпечення автоматизованих робочих місць;
– під’єднання і тестування складових автоматизованих робочих місць, а також отримання практичних навиків експлуатації програмно-апаратних ресурсів, заміна деталей і блоків;
– ознайомлення з програмним забезпеченням для виявлення конфліктів програмного та апаратного забезпечення ПК і периферійних пристроїв;
– формування основ інформаційної культури студентів, розкриття можливостей використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування прикладних задач у галузі управління технологічними об’єктами, набуття навиків проектування баз даних;
– робота з електронними таблицями; вивчення засобів СУБД Access і набуття практичних навиків роботи з базами даних у цій СУБД;
– робота з програмного опрацювання баз даних з формуванням SQL-запитів і поглиблення знань шляхом самостійної роботи;
– здійснення оптимізації роботи автоматизованих робочих місць фахівців з поліграфічних медійних і пакувальних технологій.

.
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ДРУКАРСЬКО-ОБРОБНИМИ ПРОЦЕСАМИ