Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань – Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології

                 Професійна підготовка фахівців

        Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань готує фахівців для роботи на підприємствах поліграфічної, пакувальної, хімічної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, діяльність яких пов’язана із виготовленням поліграфічної та пакувальної продукції.

       Випускники підготовлені для роботи на поліграфічних підприємствах, видавничо-поліграфічних комплексах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, у видавництвах, рекламних агенціях, дизайн-студіях, в комерційних та приватних фірмах, інших виробничих об’єднаннях з виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних та комбінованих видань, паковань.
 

     Освітньо-професійні програми для навчання

        Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань є однією з випускових кафедр в Українській академії друкарства за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”.

        Кафедра ПМТП здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої школи за освітньо-професійною програмою: “Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології”, другого (магістерського) рівня вищої школи за освітньо-професійними програмами: “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань” та третього (доктора філософії) рівня вищої школи зі спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” галузі знань 18 “Виробництво та технології”.
 

Навчання за програмою подвійного диплому

        Наші студенти за програмою отримання подвійного диплому українського та європейського зразка навчаються в Краківському педагогічному університеті за спеціальністю «Видавництво та поліграфія».

        Видання подвійних дипломів передбачає навчання за узгодженими навчальними планами і програмами, академічні обміни та мобільність для студентів і викладачів, проведення спільних наукових, культурних та спортивних заходів, видання наукових журналів, спільні публікації українських та європейських вчених.
 

   Навчально-професійна діяльність студентів

        Ознайомчі, технологічні, виробничі та магістерські практики студенти проходять на сучасних підприємствах та фірмах, які спеціалізуються на випуску видавничо-поліграфічної та пакувальної продукції: ВАТ “Бібльос” (м. Львів), ПРАТ “Видавництво “Вільна Україна” (м. Львів), ЗАТ “Видавничий дім “Високий замок” (м. Львів), ТзОВ “Ельграф” (м. Львів), ТзОВ “Афіша” (м. Львів), ДКП “Львівська обласна книжкова друкарня” (м. Львів), “Місіонер” (м. Жовква), ТзОВ “Екко” (м. Львів), ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” (м. Жидачів), ТзОВ “Укрпол” (м. Стрий), ПП “Диз-Арт” (м. Львів), ПП “Єврофлекс” (м. Львів), ТзОВ “Лавіс” (м. Львів), ТзОВ “Формат-Захід” (м. Львів), ТзОВ “Ладекс” (м. Львів), ВД “Галичина” (м. Львів), ТзОВ “Кліше” (м. Львів).
 

Перспектива працевлаштування випускників

          Випускники після навчання за освітньо-професійними програмами: “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань” зі спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” професійно застосовують набуті навики та вміння в процесі виготовлення друкованих, мультимедійних та комбінованих видань і паковань на сучасних підприємствах поліграфічної та пакувальної галузі.
 

Поставте ваш успіх за пріоритет! Обирайте УАД – обирайте майбутнє! Детальніше