Навчальний процес – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Навчальний процес

.     Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань є однією з випускових кафедр в Українській академії друкарства за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія”.

.     Кафедра ПМТП здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня  вищої школи за освітньо-професійною програмою: “Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології”, другого (магістерського) рівня вищої школи за освітньо-професійними програмами: “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань” та третього (доктора філософії) рівня вищої школи зі спеціальності 186 “Видавництво та поліграфія” галузі знань 18 “Виробництво та технології”.

.     Наші студенти за програмою отримання подвійного диплому українського та європейського зразка навчаються в Краківському педагогічному університеті за спеціальністю «Видавництво та поліграфія». Видання подвійних дипломів передбачає навчання за узгодженими навчальними планами і програмами, академічні обміни та мобільність для студентів і викладачів, проведення спільних наукових, культурних та спортивних заходів, видання наукових журналів, спільні публікації українських та європейських вчених.

.     Ознайомчі, технологічні, виробничі та магістерські практики студенти проходять на сучасних підприємствах та фірмах, які спеціалізуються на випуску видавничо-поліграфічної та пакувальної продукції: ВАТ “Бібльос” (м. Львів), ПРАТ “Видавництво “Вільна Україна” (м. Львів), ЗАТ “Видавничий дім “Високий замок” (м. Львів), ТзОВ “Ельграф” (м. Львів), ТзОВ “Афіша” (м. Львів), ДКП “Львівська обласна книжкова друкарня” (м. Львів), “Місіонер, Видавничо-Виробниче Підприємство Отців Василіан” (м. Жовква), ТзОВ “Екко” (м. Львів), ЗАТ “Бліц прінт” (м. Київ), ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” (м. Жидачів), ТзОВ “Укрпол” (м. Стрий), ПП “Диз-Арт” (м. Львів), ПП “Єврофлекс” (м. Львів), ТзОВ “Лавіс” (м. Львів), ТзОВ “Формат-Захід” (м. Львів), ТзОВ “Ладекс” (м. Львів), ВД “Галичина” (м. Львів), ТзОВ “Кліше” (м. Львів).