Історія та сучасніть – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Історія та сучасніть

.      2.12.1930 р. – створено кафедру технології поліграфічного виробництва. Довоєнні навчальні плани кафедри засвідчують, що її випускники отримували фундаментальні теоретичні і глибокі фахові знання у по-єднанні зі солідною практичною підготовкою. Тогочасні випускники стали відомими спеціалістами-організаторами виробництва як у довоєнний, так і в повоєнний час – Ф.П. Азаренко, М.І. Бадах, І.П. Білоус, П.К. Починок, М.М. Сиваш, Я.Є. Тарнопольський, Г.А. Шевченко та знаними науковцями і педагогами – Г.М. Бабинський, В.К. Гіндлін, Б.В. Коваленко, Л.А. Козаровицький, О.І. Колінько, М.І. Синяков.

.      1945 р. – Борис Васильович Коваленко, відомий на той час науковець і педагог, очолив кафедру технології поліграфічного виробництва, яка продовжила свою діяльність у Львові, після повоєнного відновлення роботи УПІ ім. І. Федорова. Викладачі кафедра удосконалювали навчальні плани підготовки інженерів-технологів поліграфічного виробництва, видали велику кількість методичної літератури, підручників, продовжували творчу спів-працю з науково-дослідними інститутами та підприємствами галузі.

.      1969 р. – фотополімерні форми, виготовлені в галузевій лабораторії, були представлені на Міжнародній виставці “Інполіграфмаш–69” у Москві, де одержали високу оцінку спеціалістів. Саме в цей період під керівництвом професора Б.В. Коваленка завершили та успішно захистили кандидатські дисертації з даної тематики С.В. Анісімова, В.О. Дудяк, В.А. Кравчук, Е.Т. Лазаренко, Є.В. Салдан.

.      1978 р – на технологічному факультеті Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова була створена кафедра технології друкарсько-обробних процесів та поліграфічних матеріалів (ТДОП та ПМ), яку очолив доцент, к.т.н. Микола Андрійович Прядко.

.      1978-1990 рр. – кафедра ТДОП та ПМ забезпечувала викладання дисциплін з друкарських і брошурувально-палітурних процесів, поліграфічного матеріалознавства, охорони праці й техніки безпеки. Особливістю цього періоду життя кафедри була активна робота над розробленням нового навчально-методичного забезпечення, оновленням технічного оснащення навчальних лабораторій, розширенням зв’язків з виробництвом та залученням до наукової роботи студентів. Суттєвий внесок у методичне забезпечення підготовки інженерів-технологів, механіків, економістів зробив у цей період доцент, к.е.н. Я.К. Шамборовський.

.      80 рр. XX ст. тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри була, в основному, пов’язана з поліграфічними матеріалами і проводилася як у галузевій лабораторії фотополімерних друкарських форм, так і в студентському бюро. Активним учасником науково-дослідних робіт того періоду життя кафедри був доцент, к.т.н. Е.Т. Лазаренко, який очолював спочатку галузеву лабораторію, а потім студентське бюро. Дослідження колективу були пов’язані зі створенням фотополімеризаційноздатних матеріалів та інтенсифікацією технології виготовлення друкарських форм високого, трафаретного і плоского способів друку, лаків, фарб, оптичних носіїв інформації, друкованих плат, мікросхем, штемпелів тощо.

.      09.1990 р. – кафедру ТДОП та ПМ очолив професор, д.т.н. Е.Т. Лазаренко. Наукова та педагогічна діяльність професора Лазаренка, його значний внесок у створення поліграфічних матеріалів, ефективна робота по підготовці висококваліфікованих науковців були відзначені державою – Едуарду Тимофійовичу присвоїли звання заслуженого діяча науки і техніки України, а згодом він був обраний дійсним членом Академії інженерних наук України.

.      З 1990 р. – на кафедрі функціонує кабінет проектування і комп’ютерного аналізу технологічних процесів, модернізовано лабораторії друкарських і брошурувально-палітурних процесів, оздоблення, захисту й оцінки якості друкованої продукції.

.      8.06.1998 р. – кафедра технології друкарсько-обробних процесів та поліграфічних матеріалів була перейменована на кафедру технології друкарсько-обробних процесів (ТДОП).

.      1998 р. – за ініціативою поліграфістів Львова та стараннями членів кафедри було відновлено Клуб львівських поліграфістів як Львівське обласне відділення Всеукраїнського благодійного фонду сприяння розвитку книговидання і преси. За підтримки ректорату УАД, Управа клубу „Львівських поліграфістів” організувала й провела в 1998–2008 рр. численні міжнародні науково-практичні семінари спільно з такими відомими в світі фірмами, як “Дюпон”, “ХГС Центр”, “Поліграфімпорт”, ІТРАКО, “Manroland”, “Heidelberg”.

.      З 5.05.2001 р. по даний час кафедру очолює професор, д.т.н., дійсний член Академії інженерних наук України Гавенко С.Ф.

.      3.10.2003 р. кафедру ТДОП було перейменовано на кафедру технології друкованих видань і паковань (ТДВП). З 1990 р. на кафедрі функціонує кабінет проектування і комп’ютерного аналізу технологічних процесів, модернізовано лабораторії друкарських, брошурувально-палітурних, оздоблювальних процесів, оцінки якості та захисту друкованої продукції.

.      24.10.2016 р. кафедру ТДВП було перейменовано на кафедру поліграфічних медійних технологій і паковань (ПМТП).

 

Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань

.      Науковці кафедри ПМТП підтримують творчі контакти з кафедрою “Поліграфічних медійних технологій та репрографії” ВПІ НТУУ “Київський політехнічний інститут”, Інститутом механіки і поліграфії Варшавської політехніки, Інститутом папірництва і поліграфії Лодзької політехніки, Білоруського технологічного університету (кафедра поліграфії), Каунаського технологічного університету, Пекінського інституту графічних комунікацій, Кишенівського технологічного університету (Молдова) та іншими навчальними та науковими організаціями України, Білорусії, Литви, Польщі та Німеччини.

.      Маючи великий досвід педагогічної, виховної та науково-дослідної роботи з молоддю (а на даний період на кафедрі працює 2 професорів, д.т.н., 21 к.т.н. і допоміжного персоналу) кафедра спрямовує всі свої зусилля на інтегрування наукових доробок в практичне виробництво, яке вимагає сучасний розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні, запроваджують передові методики викладання з використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки. Основні досягнення науково-педагогічної роботи викладпчів вилились у сформовані наукові школи. Продовжуючи традиції першої наукової школи, створеної Заслуженим діячем науки і техніки України, професором Лазаренком Е.Т. (який відійшов у вічність 22.04.2012 р), на кафедрі функціонують нові школи його учнів – проф., д.т.н. Гавенко С.Ф., доц., к.т.н. Онищенко Т.І., доц., к.т.н. Шаблія І.В., доц., к.т.н. Маїка В.З.

.      Викладачі кафедри постійно відчувають дійову підтримку ректорату УАД на чолі з Заслуженим діячем науки і техніки України, проф., д.т.н. Дурняком Б.М., приймають активну участь у Вчених Радах УАД і ФВІПТ, у Науково-технічній раді УАД і Спецраді ВАК України, в редколегіях збірників “Поліграфія і видавнича справа”, “Квалілогія книги”, “Наукові записки УАД” визначених ВАК України як фахові видання.