Магістратура та аспірантура – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Магістратура та аспірантура

.    

.     Кафедра успішно здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», яка відноситься до галузі знань 18 «Виробництво та технології» за освітньо-професійними програмами: «Поліграфічні медійні технології» та «Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань» (стаціонарна форма навчання) і «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (заочна форма навчання).

.     Керівництво магістерськими роботами студентів здійснюють провідні вчені, досвідчені педагоги, фахівці галузі. За останні роки кафедра підготувала більше 70 магістрів, які успішно працюють на поліграфічних підприємствах України, що спеціалізуються на випуску книжкової, журнальної, газетної, етикеткової, пакувальної продукції. Деякі з них займають керівні посади, інші продовжують навчання в аспірантурі.

.     На кафедрі багато років функціонує аспірантура та докторантура. За останні 20 років на кафедрі успішно закінчили аспірантуру та докторантуру молоді вчені, захистили кандидатські та докторські дисертації за спеціальністю «Машини і процеси поліграфічного виробництва» на Спеціалізованій вченій раді УАД Д 35.101.01. Науковими дослідженнями аспірантів кафедри керують – професор, д.т.н. Гавенко С.Ф. (підготовлено 15 к.т.н.) , доц., к.т.н. Зацерковна Р.С. (підготувала 1 к.т.н.), доц., к.т.н Конюхова І.І., доц., к.т.н Маїк В.З. (підготував 6 к.т.н.), доц., к.т.н Онищенко Т.І. (підготувала 2 к.т.н.), доц., к.т.н Слоцька Л.С., доц., к.т.н. Шаблій І.В. (підготував 3 к.т.н.).

.     З 2017 року кафедра розпочала підготовку майбутніх докторів філософії за спеціальністю 186 «Видавництво  та поліграфія».