Спеціальність 186 “Видавництво та поліграфія” – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Спеціальність 186 “Видавництво та поліграфія”

Освітньо-професійна програма
«МУЛЬТИМЕДІЙНІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

.      Навчальний план підготовки фахівця передбачає вивчення дисциплін, пов’язаних з професійним опрацюванням текстової та графічної (образної) інформації, аудіо та відео інформації, анімації, дизайном, конструюванням, проектуванням та 3D моделювання паковань.

.      Набуті знання і вміння в подальшому дозволяють всі ці мультимедійні складові поєднувати між собою та створювати WEB-сайти, електронні видання, інтерактивну рекламу, книжку, журнал та паковання.

.      Серед друкованих видань – книги, газети, журнали, рекламні продукти, етикетки, паковання; серед електронних – електронні книги, інтерактивні мультимедійні видання для публікації на цифрових носіях і мобільних пристроях тощо; мультимедійні інформаційні продукти – це рекламні комплекси для публікації на телебаченні і в Internet тощо.

.      Випускники підготовлені для роботи у видавництвах, поліграфічних підприємствах, видавничо-поліграфічних комплексах, рекламних агенціях, інших виробничих об’єднаннях з виготовлення друкованих, електронних, мультимедійних та комбінованих видань, паковань.

.      Після трьох років навчання на спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» Ви зможете продовжити навчання за освітньо-професійними програмами: “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань” на кафедрі поліграфічних медійних технологій і паковань.

 

Освітньо-професійна програма
«ПОЛІГРАФІЧНІ МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

.      Поліграфічні медійні технології знаходяться в постійній динаміці розвитку та самовдосконалення і на деяких видах продукції переходять в мистецький витвір, демонструючи майстерність виконання. Це галузь в якій дешеві одноденні видання можуть стикуватися з виданнями мистецького виконання. І в першому і в другому випадку одне із завдань яке вирішує поліграфіст — якість та майстерність виготовлення продукції на яку чекає сучасний споживач.

.      Робота в галузі друкарства належить до найпотрібніших, найпрестижніших і високооплачуваних у сучасному суспільстві. Адже надруковані речі оточують нас завжди, скрізь і всюди. Починаючи від бланка свідоцтва про народження і першої дитячої книжки, це також: журнали і газети, гроші і документи, рекламні банери і зображення на виробах і т. д.

.      Навчальний план підготовки фахівця передбачає вивчення дисциплін технологічного спрямування, які дозволяють набути знання і вміння в друкарських процесах для виготовлення видавничої і невидавничої продукції, рекламної продукції.

.      Випускники підготовлені для роботи на підприємствах поліграфічної, пакувальної та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, рекламних агенціях, дизайн-студіях, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням поліграфічної та пакувальної продукції.

.      Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників дільниць, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, головних технологів, а також адаптовані до таких видів професійної діяльності, як WEB-майстер електронних видань, експерт з поліграфічних матеріалів, менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології та стандартизації.

Освітньо-професійна програма
«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ПОЛІГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ»

.      Паковання має глибокі історичні корені та є невід’ємною частиною сучасної культури, адже розвивається разом з графічним дизайном. Останні десятиріччя свідчать про виокремлення пакувального дизайну України у спеціалізовану галузь дизайну, демонструють становлення окремих сфер виробництва, які забезпечують виробництво пакувальних матеріалів, виготовлення спеціального устаткування, розробку дизайну паковання, накладостійкість паковання за допомогою сучасних поліграфічних технології друкування. На даний час пакувальна галузь розвивається досить швидкими темпами на Україні за кордоном і посідає провідне місце.

.      Студенти вивчають дисципліни, пов’язані з дизайном, конструюванням, проектуванням та 3D моделюванням паковань, рекламної продукції, екології та утилізації тари і пакувальних виробів.

.      Випускники спеціальності підготовлені для роботи на підприємствах пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням пакувальної продукції, тари. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників дільниць, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, головних технологів.

.      Спеціалісти даного фаху організовують та забезпечують роботу дільниць, здійснюють проектування та розробку технологічних процесів виготовлення паковань, виконують наукові та технологічні дослідження, адаптовані до таких видів діяльності, як експерт з поліграфічних матеріалів, менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології та стандартизації.

.      Отже, друкарська і пакувальна справа охоплює широкий масив мас-медіа, активно співпрацює з усіма галузями людської діяльності, перспективна і динамічна в розвитку. Підприємства галузі – успішні новітні інформаційні комплекси, працювати в яких цікаво і матеріально привабливо. Вони наповнені сучасною вітчизняною і зарубіжною технікою, яка постійно оновлюється, а їх кількість, не дивлячись на кризові явища, постійно зростає.