Маїк Володимир Зіновійович — професор, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Маїк Володимир Зіновійович — професор, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: maik@mail.uad.lviv.ua

Голова науково-технічної ради УАД. Член вченої ради УАД. Член Науково-технічної ради з питань видавничої справи при Державному Комітеті телебачення і радіомовлення України. Заступник відповідального редактора 3 наукових фахових видань: науково-технічний збірник «Поліграфія і видавнича справа», науково-технічний збірник «Наукові записки», збірник наукових праць «Квалілогія книги». Член громадської експертної ради з питань книговидання при Львівській обласній державній адміністрації.

Під керівництвом та за участю було виконано цілий ряд госпдоговірних тем, інноваційних та міжнародних проектів, зокрема з співфінансуванням країнами ОЕСР/ЄС: українсько -литовський договір № М/219 – 2005 (реєстраційний номер 0105U008745) «Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції й оцінки її якості; стандартизація та ідентифікація»; українсько-китайський № М/218-2006 (реєстраційний номер 0106U013116) «Розробка методів і технологій контролю якості друкованої та пакувальної продукції»; українсько-словенський договір № М/71 – 2013 (реєстраційний номер 0113U001968; № М/84-2014, реєстраційний номер 0114U004365) «Дослідження технологій нанесення шрифту Брайля та створення програмно-апаратного забезпечення для оцінки якості його відтворення»; з Державним комітетом України з питань, науки, інновацій та інформатизації та Фондом цивільних досліджень США (CRDF) «Розробка програмно-апаратного комплексу для оцінки якості формних процесів і готової продукції у поліграфічному виробництві» (№ М/109-2010, реєстраційний номер 0110U007734), (UKE1-9046-LV-10).

Автор та співавтор 338 публікацій, з них 47 патентів, 4 Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 3 монографії, 2 підручники, 3 навчальні посібники та 15 праць навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Опубліковано 10 статей англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus і Web of Science. Продано цілий ряд ліцензій на патенти, зокрема, ЗАТ «Холдінгова компанія «Бліц-Інформ» (м. Київ), фірма «Форміка» (Польща), фірма «Інтерпак» (Польща), Малопольський поліграфічний заклад (Польща), фірма «Lesko Engineering» (Польща). Організатор Міжнародних науково-практичних семінарів і періодичних міжнародних конференцій, зокрема, «Квалілогія книги», «Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології» та інші, незмінний учасник регіональних, всеукраїнських і міжнародних фахових наукових конференцій, виставок, нарад, симпозіумів.

Коло наукових досліджень – розробка та удосконалення поліграфічно-інформаційних технологій нанесення рельєфно-крапкових зображень (шрифт Брайля) при виготовленні продукції для людей з вадами зору. Теоретичні та практичні дослідження оздоблення друкованої продукції різними видами тиснення.

У 2018р. пройшов стажування в Варшавській Політехніці в Інституті Механіки і Поліграфії (Варшава, Польща).

Нагороджений численними почесними грамотами, дипломами, подяками та знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2005 р.) та нагрудний знаком «Відмінник освіти» МОН України (2009 р.)

Author ID : 55274123200

ORCID 0000-0002-6650-2703

Соціальне підприємництво: дизайн-мислення та невизначеність
Дизайн-мислення та інновації для НУО
SERVISE DESIGN PRACTICUM
ФІРМА МЕЛІТЕК_НОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
СЕРТИФІКАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЙ_СЕМІНАР
СЕРТИФІКАТ_МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР_НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ_АПН_СВІДОЦТВО
МЕНЕДЖМЕНТ_ОНЛАЙН КУРС
ЕФЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ДИСТАЦІЙНОЇ ОСВІТИ_ОНЛАЙН КУРС
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ_ОНЛАЙН КУРС
ВЕБІНАР_Web of Science
Elsevier_Читання – це навчання
Elsevier_Цікавій Варварі на базарі носа НЕ відірвали
Elsevier_Сяйте яскраво, наче діаманти
Elsevier_Починаємо з пошуку літератури у Scopus
Elsevier_Перші кроки у Scopus
Elsevier_Перші кроки у ScienceDirect
Elsevier_Не все те золото, що блищить
Elsevier_Журнали доброго не буває забагато
Elsevier_Ваші колеги та Ви у Scopus

Інформація в процесі наповнення 2…
Інформація в процесі наповнення 3…