Зацерковна Роксоляна Станіславівна — доцент, кандидат технічних наук – Кафедра поліграфічних медійних технологій та паковань

Зацерковна Роксоляна Станіславівна — доцент, кандидат технічних наук

Написати викладачу

E-mail: zatserkovna.r@gmail.com

telegram:@zatserkovna_roksoliana

Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібник, 5 патентів на корисні моделі. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів з проблем поліграфічного та пакувального виробництва, вищої освіти тощо.

Коло наукових інтересів – технології виготовлення паковань, книжкової та рекламної продукції, логістика в поліграфічному та пакувальному виробництві.

В період з 1 жовтня 2018 року по 1 листопада 2018 року проходила стажування на ПП “Диз-Арт” де ознайомилася з сучасними технологічними процесами виготовлення пакувальної продукції з картону та гофрокартону.
У листопаді 2018 року проходила наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність», організоване Університетом Кардинала Стефана Вишинського (UKSW) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією ADD з метою підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій сфері між Україною та Польщею (м. Варшава, Польща) – сертифікат WP-24/02 від 16.11.2018).

ORCID: 0000-0003-1011-053X

Медіаграмотність практичні навички- онлайн-курс
Рішення для гібридного навчання у вищій освіті – вебінар
Навчальні вебінари з наукометрії
Міжнародний освітній форум
Міжнародне наукове стажування
Критичне мислення для освітян – онлайн-курс
Інклюзивне навчання та дистанційна освіта – вебінар
Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти – семінар
Викладачі 4.0 Ефективні підходи для дистанційної освіти
Академічна доброчесність – вебінар

Дисципліна „ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ (ТВП)/ TECHNOLOGY OF PACKAGING MANUFACTURING”

Дисципліна створена у світлі стійкого розвитку пакувальної індустрії та попиту на продукцію галузі, містить актуальну інформацію про нові технологічні рішення на підприємствах, особливості технологічних процесів виготовлення та оздоблення паковань і тари з різних матеріалів, новинки українських і зарубіжних пакувальних технологій, оцінку їх якості тощо.

Метою дисципліни є формування знань про сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку паковань і тари, вивчення технологій виготовлення та оздоблення різних типів паковань і тари, а також властивостей та асортименту матеріалів для пакувальної галузі, організації пакувального виробництва і т. ін.

Завданнями дисципліни є: теоретичне та практичне вивчення технологічних особливостей основних способів виробництва тари, в яких переважають поліграфічні операції (складних коробок і ящиків з картону і з гофрокартону, виробництво м’якої тари із плівкових матеріалів,); розгляд загальних відомостей про пакувальне виробництво, асортимент і призначення паковань, матеріали, що використовуються для їх виготовлення; набуття практичних навичок при конструюванні, оформленні та виготовленні пакувальної продукції.

.
Дисципліна „РЕКЛАМНІ ПОЛІГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПАБЛІК РІЛЕЙШИНЗ (РПТ)/ ADVERTISING TECHNOLOGIES FOR PRINTING ”

В процесі вивчення дисципліни студенти ознайомляться з основами паблік рилейшнз (PR), правилами створення ефективного рекламного звернення, психологічними аспектами реклами основними етапами виготовлення друкованої рекламної продукції, інтернет-реклами, теле- та радіореклами, POS-матеріалів, рекламної сувенірної продукції тощо.

Завданнями дисципліни є: сформувати комплекс знань та вмінь зі створення рекламних текстів та зображень, основ PR, технології проектування та виготовлення носіїв друкованої, зовнішньої, інтернет-реклами, оцінки ефективності різних форм і видів реклами і PR; планувати, організовувати і проводити рекламні заходи залежно від поставлених цілей.

.
Дисципліна „ЛОГІСТИКА В ПОЛІГРАФІЧНОМУ ТА ПАКУВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ (ЛвПтаПВ)/ LOGISTICS OF PRINTING AND PACKAGING MANUFACTURING ”

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов’язаних з переміщенням матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, формуванням і розвитком оптимальних господарських зв’язків, розгляд основних підходів до формування комплексної програми підвищення конкурентоспроможності поліграфічної фірми чи підприємства пакувальної галузі тощо.

В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: поняття логістики та елементи її концепції; задачі транспортної логістики та значення внутрішньовиробничих перевезень в інфраструктурі поліграфічних та пакувальних підприємств; проектування замовлень на постачання матеріалів та готової продукції; визначення обсягу виробництва, транспортування і складування; просторове розміщення виробничих процесів; логістичні процеси на складах; інформаційна логістика підприємств поліграфічної та пакувальної галузі та ін.

Інформація в процесі наповнення 3…